---spineNaprapatin är specialiserad på smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Naprapatens uppgift är att söka obalanser och skapa nya förutsättningar för att påskynda läkningsprocessen. Det görs genom att diagnosticera, behandla och rehabilitera. Syftet är att återställa balansen i kroppen genom följande metoder:

Ledjustering och mobilisering får ledens nomala rörelseförmåga att återställas. Massage får musklerna att slappna av och sätter fart på blodcirkulationen. Pressur (ett tryck på en specifik punkt i muskeln) får spänningar att släppa. Stretch hjälper dig att bibehålla normal rörlighet, ökar cirkulationen och har en avslappnande effekt.

Stor vikt läggs även på att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker till besvären. Vid vissa tillstånd som inte lämpar sig för naprapatbehandling kan det vara nödvändigt med annan medicinsk kompetens som läkare, sjukgymnast etc.


Annan hälsovård:

Det finns även andra verksamheter inom hälsovård i våra lokaler; allt från massage till psykoterapi.Så här arbetar jag:

1. Hälsodeklaration
2. Undersökning
3. Diagnos
4. Behandling
5. Rådgivning

Du kan behöva 2-5 naprapatbehandlingar i tät följd för att bli fri från besvären och för att problemen inte skall återkomma.Priser:

Naprapatbehandling, 680:- (45 min)

För företagspriser, kontakta mig.